Thema: "Kleding in verschillende culturen"

Ons laatste thema was: “Kleding in verschillende culturen”. In dit thema stonden de verschillende culturen en geloofsbelevingen centraal. Onze gezamenlijke startactiviteit was een groot succes. De leerkrachten en kinderen hadden mooie en erg uiteenlopende hoofddeksels op. Het was een fleurig gezicht in de groepen.
Na vele onderzoeksopdracahten hebben we het thema voor de kerstvakantie afgesloten. We deden dat o.a. door een modeshow die live was te volgen voor de ouders. De leerlingen van groep 8 voerden een kerstspel op in het thema aan de andere leerlingen en de ouders konden dit ook weer leve volgen.