Thema: "We gaan op reis"

Ons thema tot aan de zomervakantie is: “We gaan op reis!”.
In dit thema leren de leerlingen ruimtelijke inrichtingen van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland vanuit verschillende perspectieven: landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. De leerlingen spelen, leren en werken vanuit hun eigen belevingswereld. Met verschillende onderzoeksvragen gaan we met hen op reis naar de antwoorden.