Privacy

Obs de Klim is één van de scholen van SPO Utrecht. SPO Utrecht wil gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn bij SPO Utrecht. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden.

SPO neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeveing (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). Lees hier de privacy van SPO Utrecht.