Kinder-Ambassadeurs

Om meer diepgang te kunnen geven aan duurzame betrokkenheid van leerlingen bij en de inzet van de leerlingen op school hebben we de mogelijkheid gekregen om mee te doen met een project van Kids4Dreams. Dit project heet "Kinder-Ambassadeurs". Het project is opgezet in samenwerking met stichting Samen Sterk zonder Stigma.  De kinderen hebben een training gekregen om kinder-ambassadeur te zijn. De Kinder-Ambassadeurs kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd om aan te schuiven bij team overleggen en  betrokken worden bij bepaalde activiteiten/projecten zoals het organiseren van ouderavonden waarbij de kinder-ambassadeurs zelf presentaties geven over bepaalde dingen. Zo hebben ze ook al feedback gegeven op ons nieuwe portfolio. 
De Kinder-Ambassadeurs kunnen we ook tot op zekere hoogte zien als collega’s die mede als doel hebben om zich in te zetten voor het creëren en/of het behouden van een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich vertrouwd, gehoord en gezien voelen en steun krijgen als dat nodig is. Ook maken Kinder-Ambassadeurs zich hard om stigmatisering en pesten tegen te gaan. De kinderambassadeurs vertegenwoordigen de kinderen op school. 

Onze Kinder-Ambassadeurs zijn gekozen door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in de vergaderingen van de Kinder-Ambassadeurs.

Zo maken we samen school voor en door kinderen!

Cookie instellingen