Rondleiding nieuwe ouders

I.v.m. de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus kunnen de rondleidingen helaas niet doorgaan. U kunt wel een individuele afspraak maken met de directeur Marco Murk voor een rondleiding: 030-2888788.

Op zoek naar en leuke basisschool in Lunetten? Kom dan woensdag 29 september 2021 om 10:00 uur naar OBS de Klim, Eifel 26-28. Koffie en thee staan klaar!
Bent U niet in de gelegenheid om te komen? Ik maak graag een aparte afspraak met U.

Marco Murk
directeur OBS de Klim
tel: 030-2888788