Thema: `Aardrijkskunde`

In dit thema staat aardrijkskunde centraal. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven:
landschap-wonen-werken-bestuur-verkeer-recreatie-welvaart-culltur-levensbeschouwing
Alle groepen zijn gestart vanuit een eigen lees(prenten)boek. Vanuit het verhaal gaan ze de wereld om zich heen verkennen en ontdekken. De onderbouw vanuit spel en de midden-bovenbouw vanuit onderzoek. We verzamelen gegevens, stellen vragen, gaan op zoek naar antwoorden, reflecteren en presenteren het aan elkaar.

Cookie instellingen