Aanmelden op school

U wilt uw kind inschrijven bij ons op school.

Vooraanmelding
Als uw kind nog geen 3 jaar is, kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in onze school. U vult dan onderstaand formulier in. Via de mail krijgt u een bevestiging dat u interesse heeft in onze school. U kunt aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. De vooraanmelding is nog geen aanmelding, dat kan pas als uw kind 3 jaar is.  

Aanmelden 
De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt op een centrale manier. U kunt uw kind aanmelden in het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt op de website: https://naardebasisschool.utrecht.nl
 
Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl
 

Aangemeld, hoe nu verder?
U krijgt van ons een bevestigingsbrief dat uw kind aangemeld is. De leerkracht van de groep waar uw kind wordt ingedeeld, neemt als uw kind 3,5 jaar is, contact met u op om een afspraak te maken. U vult een vragenlijst over het welzijn en ontwikkeling van uw kind in. Als er bijzonderheden zijn, kunnen we daar gelijk bij de start goed mee omgaan. We maken afspraken wanneer uw kind kan komen wennen op school.

Cookie instellingen