Dyslexie

Dyslexieprotocol

Voor leerlingen met dyslexie volgen wij een speciaal protocol. Wij zijn er alert op om dyslexie zo vroeg mogelijk te constateren. In groep 1/2 worden kinderen al extra in de gaten gehouden. In groep 3 wordt vaak duidelijk dat het leren lezen en schrijven zich trager ontwikkelt. De kinderen waarbij dit het geval is, krijgen aanpassingen gericht op mogelijke dyslexie. Indien nodig zetten we extra leeshulp in waarbij de principes van het Connect- en RALFI-lezen gehanteerd worden. Dit zijn beproefde methodieken voor kinderen met leesproblemen of dyslexie. Mocht het beeld zich doorzetten en de vorderingen onvoldoende blijken, zal met ouders/verzorgers gesproken worden over een dyslexieonderzoek. De intern begeleider, Kerstin, kan u hierbij verder helpen en adviseren.

Beleidsplan leesproblemen en dyslexie