Een eigen APP

OBS de Klim biedt u een gratis APP aan!

Onze eigen APP is te downloaden voor iOS en voor Android. De APP is bedoeld voor de communicatie tussen de ouders van onze leerlingen en de school. We willen u op de hoogte houden wat er zich afspeelt op school. U vindt er een jaarkalender, de vrije dagen, de laatste nieuwsbrief, het team, maar ook foto's, nieuws en activiteiten uit de groepen. De APP is gekoppeld aan onze website: www.obsdeklim.nl

Met de APP blijft u op de hoogte!