Excellente leerlingen

Beleid excellente leerlingen

We hebben op onze school een kwaliteitskaart voor  het werken met excellente leerlingen. Binnen ons thematisch onderwijs zijn er veel mogelijkheden om deze leerlingen in de klas te bedienen. Dit gebeurt met name in de vorm van onderzoeksopdrachten die door leerling en leerkracht samen worden vormgegeven. Daarnaast bieden we de methodes compact aan, dit betekent dat onnodige herhalings- en oefenstof wordt overgeslagen. In de tijd die hierdoor vrij komt werken de leerlingen aan verrijkingsmateriaal.
Naast het aanbieden van verrijkingsmateriaal waarbij ingezet wordt op het vergroten van kennis, gaan wij dit jaar ook inzetten op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om taken goed uit te kunnen voeren. Hierover leest u meer onder het kopje executieve functies.
We vinden het belangrijk om met ouders in overleg te blijven over de afstemming van ons onderwijsaanbod voor hun kind. Met het nieuwe beleid willen we de doorgaande lijn met betrekking tot excellente leerlingen waarborgen.
Als uw kind in aanmerking komt voor een extra uitdagend lesprogramma, dan wordt dit door de leerkracht en eventueel de intern begeleider, Kirsten, met u besproken.

Executieve functies

Executieve functies zijn de vaardigheden die je nodig hebt om een taak uit te kunnen voeren. Ze maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is.  Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag.
Er is niets frusterender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies.
Op Youtube zijn filmpjes van Tijl Koenderink die op een duidelijke manier uitlegt wat executieve functies zijn en waar je ze voor nodig hebt. 
Een boek waar wij op school gebruik van gaan maken en waar je thuis ook veel aan kunt hebben is: "Slim maar" van Peg Dawson en Richard Guare.
In Slim maar … hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.

-Herken de sterke en zwakke punten bij kinderen
-Gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen
-Oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswerk maken, naar bed gaan
-Leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan
-Help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen

Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit Center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort-, leerstoornissen en gedragsproblemen.

Kwaliteitskaart excellente leerlingen

Cookie instellingen