Nieuw op onze school

U bent op zoek naar een school in Lunetten. Een school die past bij uw kind en uw visie op goed onderwijs. U bent op zoek naar informatie en wilt graag onze school bezoeken?

Rondleiding  10.00 uur – 11.30 uur
Wij geven  regelmatig  rondleidingen door school. Wij vinden het fijn wanneer u als ouder onder schooltijd kennis kunt maken met onze school en de sfeer kunt voelen waarin de kinderen spelen en werken. De informatieochtend begint met een korte presentatie over ons onderwijs. Daarna volgt een rondleiding waarbij u een indruk krijgt van onze school terwijl de leerlingen aanwezig zijn.

U bent op zoek naar een school in Lunetten. Een school die past bij uw kind en uw visie op goed onderwijs. U bent op zoek naar informatie en wilt graag onze school bezoeken?

Rondleiding  10.00 uur – 11.30 uur
Wij geven  regelmatig  rondleidingen door school. Wij vinden het fijn wanneer u als ouder onder schooltijd kennis kunt maken met onze school en de sfeer kunt voelen waarin de kinderen spelen en werken. De informatieochtend begint met een korte presentatie over ons onderwijs. Daarna volgt een rondleiding waarbij u een indruk krijgt van onze school terwijl de leerlingen aanwezig zijn.

Buiten deze gezamenlijke rondleiding kunt u er ook voor kiezen om een individuele afspraak te maken met de directeur Marco Murk: 030-2888788. 

Data rondleiding 2023/2024 :

  • woensdag 11 oktober 2023
  • dinsdag 21 november 2023
  • donderdag 1 februari 2024
  • dinsdag 9 april 2024
  • woensdag 19 juni 2024

Mocht u na de rondleiding nog specifieke vragen hebben of op een ander moment langs willen komen, kunt u altijd een afspraak maken. Bel ons op telefoonnummer 030-2888788 en vraag naar Marco Murk.

Wennen in de groep
Ongeveer 2 maanden voor uw kind 4 jaar wordt, mag uw kind gaan wennen in de groep. De leerkracht nodigt u en uw kind uit en bespreekt samen met u wanneer de 4 à 5 wenmomenten plaatsvinden.

Gesprek na 6 weken
Na 6 weken school nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. Hierin stemt u af hoe het thuis en op school gaat met uw kind en of er extra aandacht nodig is op bepaalde gebieden.

Nieuw op onze school of wilt u meer weten of de gang van zaken bij de kleuters? Klik op de link om het informatieboekje over de kleuterklas te downloaden!

Informatieboekje kleuters

 

Cookie instellingen