Portfolio-rapport

Wij willen u graag informeren over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij door de gesprekken met u en door twee keer per schooljaar een portfolio-rapport mee te geven.

Dit portfolio-rapport bestaat uit twee delen: 
 
  • Een portfolio met daarin de reflecties van het kind (en de leerkracht) per thema. 
  • Een rapport met de resultaten van methode gebonden toetsen en CITO-Leerling in Beeld toetsen. 
Voor ons zijn beide gegevens belangrijk en geven een goed beeld van uw kind op onze school. Ieder thema wordt er samen met de kinderen gereflecteerd op verschillende vaardigheden, die wij als school belangrijk vinden binnen ons thema-onderwijs. De resultaten van de methode gebonden toetsen en de CITO-Leerling in Beeld toetsen komen uit ons leerlingvolgsysteem.  

Toelichting reflectie themavaardigheden 
Reflecteren met de kinderen heeft een prominente rol in ons onderwijs en krijgt nu ook een rol binnen het nieuwe portfolio/rapport. We  reflecetren met de kinderen op verschillende vaardigheden binnen ieder thema. Deze reflectie komt in de map. Op deze manier kunnen kinderen thuis laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en in welke vaardigheden ze zijn gegroeid.  
 
Toelichting toetsen methode en CITO 
De toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de kinderen de aangeboden lesstof beheersen. De toetsen van CITO-Leerling in Beeld beogen een onderscheid te maken in leerniveau en zijn niet verbonden aan een methode. In de toets zijn moeilijkere en makkelijkere opgaven opgenomen, zodat alle kinderen kunnen laten zien wat ze kunnen. 
 
Toelichting vaardigheidsgrafieken CITO-Leerling in Beeld 
Binnen het rapport vindt u de resultaten van de CITO-Leerling in Beeld toetsen. De CITO-Leerling in Beeld toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen, die landelijk genormeerd zijn. Zo kunnen we de resultaten van ons onderwijs vergelijken met de resultaten in heel Nederland. 
Cookie instellingen