Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op OBS de Klim. 

Schooltijden

Op onze school hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 uur - 12:00 uur en 13:00 uur -15:00 uur

woensdag: 08:30 uur - 12:15 uur 

Ziekmelden van uw kind.
Op school registreren wij de aan- en afwezigheid van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons voor 8.20 uur belt als uw kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven. Telefoonnummer om ziek te melden is 030-2888788

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen? Dit is wettelijk geregeld en kan alleen bij uitzondering verleend worden. Verlof voor extra vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk.

Als u verlof wilt aanvragen moet u dit ruim van tevoren doen middels een verlofformulier. Dit is bij de leerkracht van uw kind op te vragen of bij de conciërge of u kunt het hier downloaden: verlofformulier. Ook kunt u het aanvragen in onze eigen school-app.

Tussendoortje en traktatie

Elke dag hebben de kinderen rond 10 uur een korte pauze. Uw kind kan hierin een boterham eten, een gezonde koek of fruit. Ook kan uw kind een melkproduct of vruchtensap drinken. Wij vragen u het tussendoortje klein en gezond te houden.

De verjaardag van uw kind is een feestelijke dag. Het is leuk deze te vieren. Een traktatie hoort daar vaak bij. Een gezonde en kleine traktatie heeft onze voorkeur. Op deze manier voorkomen we met elkaar dat er veel gesnoept wordt op school. De keren dat er snoep, ijs of limonade getrakteerd wordt, houden wij graag gereserveerd voor vieringen die we gezamenlijk in school hebben als het Suikerfeest, Sinterklaas en de Grote verjaardag.

Luizencontrole

Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen. Dit gebeurt per groep door ouders die zich hiervoor hebben aangemeld.

Heeft uw kind luizen? Dan krijgt u bericht met de vraag uw kind op te halen en te behandelen. Heeft uw kind of een klasgenoot neten? In dat geval krijgt uw kind een brief mee met informatie.

Studiedagen (leerlingen vrij)

Naast de studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn, hebben wij een aantal studiedagen gepland waarop alleen de leerlingen van groep 1-4 vrij zijn. De studiedagen zijn te vinden op de jaarkalender. De beide BSO’s in Lunetten zijn ingelicht over alle studiedagen aan het begin van het schooljaar.

Oudergesprekken

Wij hebben meerdere vaste momenten dit schooljaar, om een gesprek te voeren over uw kind met de leerkracht. In het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken.Hierin bespreekt u samen met de leerkracht(en) wat belangrijk is voor uw kind het komende schooljaar. Deze gesprekken zijn bedoeld om de ouder zoveel mogelijk informatie over zijn of haar kind te laten geven. Dit is een gesprek van 15 minuten.

In februari vinden de 10-minutengesprekken plaats aan de hand van het rapport van uw kind. Het laatste rapport ontvangt u drie weken voor de zomervakantie. Bij het laatste rapport is het rapportgesprek facultatief.

De overgang naar het voortgezet onderwijs

In het laatste schooljaar kiezen ouders samen met hun kind een school voor voortgezet onderwijs. De school adviseert daarbij. Op de informatieavond worden ouders geïnformeerd over alle activiteiten die er voor ouders en kinderen zijn om een passende school te vinden. Ook de ouders van de leerlingen van groep  6 en 7 worden hiervoor uitgenodigd.

In december vindt er een gesprek plaats waarin u en uw kind een voorlopig schooladvies krijgen. In april wordt de Eindtoets afgenomen. Voor de uitslag van de eindtoets heeft de leerling het definitieve advies gekregen. 

Gymnastiek

De leerlingen uit groep 1/2 krijgen gymles in de speelzaal binnen school en buiten op het plein. Op dinsdag t/m vrijdag staat er een uitdagende opstelling in de speelzaal. De maandag is er meer aandacht voor spel.

De leerlingen van groep 3-8 gaan naar de gymzalen bij Goeree. Zij krijgen 2x per week gym van de vakleerkracht.

Voor de gymlessen geldt het volgende:

  •           Gymkleding is verplicht (gymschoenen, (korte) broek en shirt of gympakje)
  •           De gymschoenen mogen niet buiten gebruikt worden.
  •           De gymkleding graag regelmatig mee naar huis nemen om te wassen.
  •           Sierraden en horloges worden niet gedragen tijdens de gymles.
  •           Het dragen van een hoofddoekje is toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Overblijven (TSO)

TSO (Overblijven op OBS de Klim)

De leerlingen kunnen tijdens de lunchpauze van 12:00 uur tot 13:00 uur naar huis gaan om te lunchen, maar ze kunnen ook op school lunchen. De leerlingen lunchen met de eigen leerkracht in de klas.  Natuurlijk wordt er tijdens de pauze ook buiten gespeeld. Ludens (naschoolopvang) verzorgt de pleinwachten voor het buitenspelen.  


Ouderlijke Bijdrage 

De kosten van de TSO (overblijven) is €2,75. Daarmee zijn alle kosten die obs De Klim maakt voor het organiseren van de  TSO gedekt. 

Schrijf uw kind in! 

Via deze link kunt u uw kind voor volgend schooljaar opgeven:  https://www.overblijvenmetedith.nl/parent/registration 

 U geeft daarbij een machtiging af aan OBS de Klim, zodat wij de kosten voor het overblijven maandelijks kunnen verrekenen. U kunt uw kind al voor het gehele schooljaar opgeven. Deze machtiging is voor het rekeningnummer ten name van onze stichting SPO-Utrecht, maar komt ten goede van OBS de Klim. 

Hier vindt u de handleiding van de portal, overblijven met Edith, die wij gebruiken voor het inschrijven voor het overblijven.  

Cookie instellingen