TSO (overblijven op OBS de Klim)

TSO (Overblijven op OBS de Klim)

De leerlingen kunnen tijdens de lunchpauze van 12:00 uur tot 13:00 uur naar huis gaan om te lunchen, maar ze kunnen ook op school lunchen. De leerlingen lunchen met de eigen leerkracht in de klas.  Natuurlijk wordt er tijdens de pauze ook buiten gespeeld. Ludens (naschoolse opvang) verzorgt de pleinwachten voor het buitenspelen.  


Ouderlijke Bijdrage 

De kosten van de TSO (overblijven) is €2,75. Daarmee zijn alle kosten die obs De Klim maakt voor het organiseren van de  TSO gedekt. 

Schrijf uw kind in! 

Via deze link kunt u uw kind voor de TSO opgeven:  https://www.overblijvenmetedith.nl/parent/registration 

 U geeft daarbij een machtiging af aan OBS de Klim, zodat wij de kosten voor het overblijven maandelijks kunnen verrekenen. U kunt uw kind al voor het gehele schooljaar opgeven. Deze machtiging is voor het rekeningnummer ten name van onze stichting SPO-Utrecht, maar komt ten goede van OBS de Klim. 

Hier vindt u de handleiding van de portal, overblijven met Edith, die wij gebruiken voor het inschrijven voor het overblijven.  

U kunt ook het instructiefilmpje bekijken die onze ouders van de school hebben gemaakt: instructiefilmpje 

Cookie instellingen