Visie en Missie

Visiestatements obs De Klim

Onze drie pijlers
De 21ste eeuw biedt nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat vraagt om andere vaardigheden en inzichten. Als school bieden wij leerlingen een veilige plek om vaardigheden aan te leren, deze te testen en aan te scherpen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn drie pijlers waarop onze visie op steunt.

Het begint met basisvaardigheden
In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht behouden. Het aanleren van deze basisvaardigheden staat niet op zichzelf. Wij bieden onze leerlingen een stimulerende leeromgeving waarin zij hun basisvaardigheden kunnen inzetten en hun kennis kunnen vergroten. In deze leeromgeving leren zij zelf verantwoordelijkheid  te nemen voor hun werk en wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld met uitdagende lesstof.

Van basisvaardigheden naar vertrouwen
Met de verworven basisvaardigheden gaat er voor kinderen elke dag een nieuwe wereld open. In deze wereld trekken onze leerlingen samen op om op een onderzoekende wijze nieuwe kennis op te doen. Dankzij hun stevige basiskennis hebben onze leerlingen het (zelf)vertrouwen en de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen in een steeds veranderende maatschappij.

Wat betekent dit in de praktijk?
Wij bieden als school ruimte voor creatief en kennisgericht onderzoek. Doordat we werken met thema´s die aansluiten bij de wereld van vandaag, zijn leerlingen in staat verbanden te leggen en op een constructieve manier hun kennis in te zetten. Het kunstatelier biedt leerlingen de mogelijkheid hun creatieve kant te onderzoeken en te ontplooien.

We spelen, leren en werken samen
Elke leerling wil gezien en gehoord worden. Binnen onze school is er voor elk kind een eigen plek. Wat in de eerste jaren begint met spelend leren, krijgt in de middenbouw een vervolg waarbij leerlingen leren om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Het leren met elkaar geeft nieuwe inzichten, prikkelt de nieuwsgierigheid en biedt ook vertrouwen in elkaar.

Vanuit vertrouwen streven we naar een veilig klimaat in de school en de klas waarbij we positief omgaan met conflicten die horen bij (samen)leven. De school biedt een interactieve omgeving waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Het is de weg die telt
Leren gebeurt niet in een dag. Tijdens de jaren die een leerling op onze school doorbrengt, worden er voortdurend stappen gezet. Soms gaat dat in sprongen, soms wordt een vaardigheid met veel onderzoek en oefening eigen gemaakt. Als school bieden wij tijdens de hele reis een veilige plek voor ontwikkeling. Voor ons telt de weg die leerlingen afleggen.

Ouders zijn betrokken
Als school vinden wij het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderwijs en de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Wij betrekken ouders actief bij het leerproces  en verwachten betrokkenheid van de ouders bij de school. Het gezin en school zijn samen verantwoordelijk voor de vorming van een kind.

Leerkrachten groeien mee
Niet alleen de leerlingen groeien in de jaren op school, de leerkrachten groeien met hen mee. Onze leerkrachten bieden heldere kaders die aansluiten bij de samenleving waarvan leerlingen deel uitmaken. Als de samenleving verandert, veranderen de kaders die wij bieden mee.  Leerkrachten zetten hun creativiteit , nieuwsgierigheid en onderzoekende houding in om bij de leerlingen te blijven aansluiten. De school biedt leerkrachten vertrouwen in hun kwaliteit en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Cookie instellingen